Köpa företag

Är du intresserad av att köpa ett företag? Vi åtar oss att för din räkning söka efter ett lämpligt företag.. Det innebär en aktiv sökning efter företag enligt dina önskemål såsom bransch, antalet anställda, omsättning, geografisk lokalisering m.m.

Uppdraget delas vanligtvis upp i tre etapper:

Etapp 1 avser kartläggning av företag, som svarar mot ovan angivna kriterier. Av dessa företag väljer kunden ut de mest intressanta.
Etapp 2 innebär skriftlig och muntlig kontakt av oss med de utvalda företagen. Kontakterna tas i syfte att utröna intresset för en försäljning av respektive företag.

Etapp 3 är förmedlingsfasen, där vi på sedvanligt sätt genomför överlåtelsen av det av kunden utvalda företaget.