Kalmar

Jan Gustafsson

Företaget GUJA-produkter HB startades redan 1985 och blev under namnet Guja FöretagsFörmedling aktivt distriktskontor för en Sveriges största företagsförmedlare från 1 januari 1995.
Med kontor i Njurunda söder om Sundsvall var verksamhetsområdet norrlandslänen XYZ.
1999 flyttades verksamheten och anslutningen till kedjan till sydöstra Småland. Sedan mitten av april 2006 arbetar vi åter som oberoende förmedlare över hela landet.
Från slutet av 2006 är vi en av samarbetsparterna i FöretagsFörmedlarna, ett nätverk för erfarna och oberoende företagsförmedlare. Under åren med företagsförmedling har kontoret medverkat i över 80 företagsöverlåtelser av varierande storlek och inom olika branscher.

jan.gustafsson@guja.se
070-633 77 39