EskilstunaChrister Dahl

har lång erfarenhet som företagsledare inom såväl privat som offentlig sektor, bl a som VD och styrelseordförande  inom Samhall- och ALMIkoncernerna. Har varit verksam som 
företagsförmedlare sedan 2001 och medverkat vid bortåt 100 överlåtelser av företag och kommersiella fastigheter.  Född 1949. Förvaltningsekonom  och beteendevetare . 

Mobil: 070545 84 84
E-post: christer.dahl@affis.se